Hírek

 

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a Tisztelt Jelölteket, hogy a választások hivatalos honlapján elérhető a jelölteknek és jelölő szervezeteknek címzett, a 2024. évi választásokkal kapcsolatos legfontosabb információkat, jogszabályi előírásokat összefoglaló 217. számú választási füzet, amely az alábbi címen tekinthető meg:
https://www.valasztas.hu/valasztasi-fuzetek
(pontos link: https://www.valasztas.hu/documents/20182/305771/VF_217+-+ONK+jel%C3%B6ltek+%C3%A9s+jel%C3%B6l%C5%91+szervezetek+r%C3%A9sz%C3%A9re.pdf/8560b5f2-65b0-97ac-7a63-03d3adea3044?version=7.1&t=1713440888034 )

Városföld, 2024. május 13.
dr. Kattári-Hajdú Mária
Helyi Választási Iroda vezetője

* * *

* * *

 

 

* * *

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tájékoztatom a Tisztelt Érintetteket, hogy a 2024. évi helyi önkormányzati választásokkal összefüggésben a jelöltként indulni szándékozók 2024. április 20. napjától vehetik át az ajánlóíveket.

A Hivatal egyéb munkáival való összehangolása, illetve a felesleges várakozás elkerülése érdekében kérem, hogy az ajánlóívek igénylésüket, és a későbbiekben a kitöltött ajánlóívek leadását az alábbi telefonszámok valamelyikén munkanapokon munkaidőben (8:00 – 16:00 között) előzetesen telefonon jelezni szíveskedjenek.

Elérhetőségek: +36-76/474-415
+36-20/570-4657

A kitöltött ajánlóíveket 2024. május 06. napján 16:00 óráig kell leadni.

Az ajánlóívek igényléséhez szükséges „A4” megnevezésű nyomtatvány a Nemzeti Választási Iroda honlapján is elérhető: https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok1

Városföld, 2024. április 15.

dr. Kattári-Hajdú Mária
Helyi Választási Iroda vezetője
 

* * *

 

* * *

 

 

 

 

* * *

* * *
 

Partnerségi ismertető-Városföldi-Agrárgazdaság-Zrt. ►ITT

 

***

* * *

 

TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Városföld Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2023. november 27-én 16.30-17.30 óráig közmeghallgatást tart, melyre
tisztelettel várja az érdeklődő városföldi polgárokat és a helyben érdekelt szervezetek
képviselőit.
A közmeghallgatás helye: Városföldi Művelődési Ház
A közmeghallgatás keretében a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a
helyi közügyeket érintő kérdést és javaslatot tehetnek.

Veszelka Mihály sk.
polgármester

 

 * * *

FIGYELEM, KUTAK!!!

A 2024. január 1. előtt(!) akár háztartási vízigényre, akár mezőgazdasági célra engedély nélkül létesített, 50 m-nél nem mélyebb kút esetében nem kell sem vízjogi engedély, sem bejelentés. A fenti feltétel érvényes úgy a kockázatos, mint a kockázatmentes területen létesített kútra. (Kockázatos területek térképe elérhető: http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/).

2024. január 1. után(!) a fúrni tervezett 50 m-nél nem mélyebb háztartási kútra is a fenti feltétel áll, ha az kockázatmentes, vagyis nem rózsaszínű területre eső helyrajzi számú ingatlanon készül. Kockázatos területen is fúrható háztartási kút, ha azt előzőleg bejelentik a települési jegyzőhöz! Max. 50 méteres mezőgazdasági kútnál kockázatmentes helyen(!) elég ugyan az előzetes bejelentés, de a Nemzeti Földügyi Központhoz, amely jóváhagyás esetén digitális vízmérőt tesz a kútra. Ilyen kút kockázatos helyen, vagy 50 m-nél mélyebb kút bárhol, csak vízjogi engedéllyel létesíthető!

kutak táblázat►ITT

Veszelka Mihály

polgármester

* * *

ÁLLÁSPÁLYÁZAT►ITT

 * * *

 Tájékoztatás

 * * *

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a MOHU/DTKH által fenntartott alábbi szelektív hulladékgyűjtő szigetek 2023. szeptember 30. napjával megszűnnek:

- Fő utca 12. (Univer üzletház mellett)
- Győzelem utca 13.
- Kossuth Lajos utca és Fő utca kereszteződésében
- ÁG Központ lakótelep
- Tavasz utca 4. (Dózsa lakótelep)

A megszüntetést a Szolgáltató - lakossági kérésre - azért kezdeményezte, mivel a hulladék-szigetek azok nem rendeltetésszerű használata miatt közegészségügyi, köztisztasági és járványügyi veszélyforrások. A Képviselő-testület a Szolgáltató megkeresését tudomásul vette.

A színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős stb. üvegek gyűjtése az újonnan kihelyezendő üveggyűjtő konténerekbe történik, amely a Fő utca 12. szám alatt (Univer üzletház mellett) lesz. A Szolgáltató továbbra is biztosítja - a kiadott naptár szerinti - házhoz menő szelektív hulladékszállítást (gyüjtőedényzet igényelhető akinek még nincs tel: 06/30/526-8190).

Felhívom ismételten a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok módosítása miatt 2023. július 01. napjától Önkormányzatunk hulladékkezeléssel kapcsolatos hatáskörei megszűntek.

2023. szeptember 14.

Veszelka Mihály s.k.
polgármester

* * *

M E G H Í V Ó

Városföld Község Képviselő-testülete 2023. szeptember 13-án, szerdán délután 1 órai kezdettel ülést tart. ►ITT

 * * *

2023.09.04.
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő lakosságot, hogy az óvoda fejlesztését célzó projekt keretében a kivitelező a munkaterületre való felvonulást 2023.09.04-én megkezdte. A kivitelezés során kérjük a környéken lakó lakosság szíves türelmét a megnövekedett építési forgalom miatt, illetve kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt az építkezés által érintett területeken fokozott óvatossággal közlekedjenek. Kérjük, hogy parkolás során körültekintően járjanak el, építési forgalom behajtását a munkaterületre ne akadályozzák. (projekt címe: A Városföldi Óvoda Infrastrukturális fejlesztése, projekt azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00002)

* * *

2023.08.30.
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő lakosságot, hogy az óvoda fejlesztését célzó projekt keretében a sikeres közbeszerzési eljárást követően a kivitelező Stílusterv Kft-vel megkötésre került a projekt megvalósítására vonatkozó szerződés. A mai napon átadásra került a munkaterület. A projekt befejezési határideje 2024.09.28 a kivitelező által vállalt szerződéses határidő szerint. (projekt címe: A Városföldi Óvoda Infrastrukturális fejlesztése, projekt azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00002)

* * *

 

2023.07.07
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő lakosságot, hogy 12833/2023 EHR számon az óvoda fejlesztését célzó projekt keretében a projekt adminisztratív előkészítése lezárult, és a mai napon megindult a projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az ajánlattételi határidő 2023.07.24. (projekt címe: A Városföldi Óvoda Infrastrukturális fejlesztése, projekt azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00002)

* * *

 

 * * *

2023.05.30.
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő lakosságot, hogy az óvoda fejlesztését célzó projekt keretében a projekt első mérföldköve teljesült, a projekt megvalósításához szükséges külső szakértői szerződések megkötésre kerültek, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése megindult. (projekt címe: A Városföldi Óvoda Infrastrukturális fejlesztése, projekt azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00002).

* * *
 

 

* * *

2023.05.26.

Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városföld Dózsa lakótelepét körülölelő külterületi mg-i és ipari, gazdasági szempontból jelentős forgalmat lebonyolító utak fejlesztését célzó projekt lezárásához szükséges adminisztratív feladatok megtörténtek, a projekt sikeres lezárása megtörtént.

(Projekt címe: Külterületi útfelújítás és mechanikai földút stabilizáció Városföldön, projekt azonosító: VP6-7.2.1.1-21-3295316124, EKR azonosító: EKRSZ_61819553)

A projekt megvalósítását az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa” támogatta.

* * *

 

Tájékoztatás

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK, Szervezet) a Kormány által 2015. évben meghirdetett „Földet a gazdáknak!” Program folytatásaként nyilvános árverés keretében ismét értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó 10 hektár térmértéket meghaladó földrészleteket.

Az árverések keretében mintegy 22 ezer hektár állami földterület kerül meghirdetésre, több ütemben. Az első ütemében több mint 12 ezer hektár elsősorban szántó, rét, legelő művelési ágú földrészletet kínál az NFK megvételre.

 

A mai nappal (2023. május 19.) az NFK honlapján

https://nfk.gov.hu/arveresek

közzétételre került egy részletes tájékoztató, valamint sor került az árverési hirdetmények kifüggesztésére.

Az árverések időpontjáról és helyszíneiről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást. 

 

* * *


  * * *

MEGHÍVÓ
PROJEKTÁTADÓ ÜNNEPSÉGRE


Tisztelettel meghívjuk, Önt és kedves kollégáit 2023. január 27-én 14 órára a VP6-7.2.1.1-21-3295316124 azonosítószámú Külterületi útfelújítás és mechanikai földút stabilizáció Városföldön című projekt átadó ünnepségére. A projekt átadó ünnepségének helyszíne: 6033 Városföld Dózsa Lakótelep Tavasz u. 1.
PROGRAM:
14:00 -14:10 KÖSZÖNTŐ – Projektbemutatás
14:10-14:30 Veszelka Mihály Polgármester köszöntő beszéde
14:30-14:50 Dr. Szeberényi Gyula Tamás Országgyűlési képviselő megnyitó beszéde
14:50 Ünnepélyes szalagátvágás

 * * *

2023.01.17.
Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városföld Dózsa lakótelepét körülölelő külterületi mg-i és ipari, gazdasági szempontból jelentős forgalmat lebonyolító utak fejlesztését célzó projekt keretében projektzáró rendezvény kerül megrendezésre 2023.01.27-én 14:00 kor. Helyszín: Városföld, Tavasz utca teresedése a Multiker Kft telephelye mellett.
A rendezényen beszédet mond Szeberényi Gyula Tamás a térség országgyűlési képviselője és Veszelka Mihály Polgármester.
(Projekt címe: Külterületi útfelújítás és mechanikai földút stabilizáció Városföldön, projekt azonosító: VP6-7.2.1.1-21-3295316124, EKR azonosító: EKRSZ_61819553)
A projekt megvalósítását az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa” támogatta.

 

 * * *


* * *

2022.11.30.
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő lakosságot, hogy az óvoda fejlesztését célzó projekt keretében a kiviteli tervek elkészültek. (projekt címe: A Városföldi Óvoda Infrastrukturális fejlesztése, projekt azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00002).

* * *
 

HIRDETMÉNY
Nemzeti földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás►ITT
 

* * *
 

 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA►ITT

* * * 

 

Hirdetmény►ITT

 * * *

Lakossági barnakőszén femérés►ITT

 * * *

Rezsicsökkentés "KÉRELEM" űrlap►ITT


  * * *

HIRDETMÉNY

Nemzeti földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás►ITT

 * * *


2022.08.24
Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városföld Dózsa lakótelepét körülölelő külterületi mg-i és ipari, gazdasági szempontból jelentős forgalmat lebonyolító utak fejlesztését célzó projekt kivitelezése befejeződött, a műszaki készültség elérte a 100%-ot. A kivitelezés műszaki átadás - átvételi eljárása a mai napon sikeresen lezárult.
(Projekt címe: Külterületi útfelújítás és mechanikai földút stabilizáció Városföldön, projekt azonosító: VP6-7.2.1.1-21-3295316124, EKR azonosító: EKRSZ_61819553)
A projekt megvalósítását az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa” támogatta.

 * * *

Önkormányzati Hírlevél 2022.07►ITT

 * * *

2022.07.27.
Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városföld Dózsa lakótelepét körülölelő külterületi mg-i és ipari, gazdasági szempontból jelentős forgalmat lebonyolító utak fejlesztését célzó projekt kivitelezésének műszaki készültsége elérte a 75%-ot.
(Projekt címe: Külterületi útfelújítás és mechanikai földút stabilizáció Városföldön, projekt azonosító: VP6-7.2.1.1-21-3295316124, EKR azonosító: EKRSZ_61819553)
A projekt megvalósítását az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa” támogatta.


* * *

2022.07.11.
Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városföld Dózsa lakótelepét körülölelő külterületi mg-i és ipari, gazdasági szempontból jelentős forgalmat lebonyolító utak fejlesztését célzó projekt kivitelezése félidőhöz érkezett, a műszaki készültsége elérte az 50%-ot.
(Projekt címe: Külterületi útfelújítás és mechanikai földút stabilizáció Városföldön, projekt azonosító: VP6-7.2.1.1-21-3295316124, EKR azonosító: EKRSZ_61819553)
A projekt megvalósítását az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa” támogatta.

* * *

 

2022.06.22.
Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városföld Dózsa lakótelepét körülölelő külterületi mg-i és ipari, gazdasági szempontból jelentős forgalmat lebonyolító utak fejlesztését célzó projekt kivitelezésének műszaki készültsége elérte a 25%-ot.
(projekt címe: Külterületi útfelújítás és mechanikai földút stabilizáció Városföldön, projekt azonosító: VP6-7.2.1.1-21-3295316124, EKR azonosító: EKRSZ_61819553)
A projekt megvalósítását az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa” támogatta.


* * *

2022.05.16.
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő lakosságot, hogy a Városföld Dózsa lakótelepét körülölelő külterületi mg-i és ipari, gazdasági szempontból jelentős forgalmat lebonyolító utak fejlesztését célzó projekt keretében a mai napon átadásra került a munkaterület és a kivitelezési munkálatok megkezdődtek. A kivitelezés során kérjük a környéken lakó lakosság szíves türelmét a megnövekedett építési forgalom miatt, illetve, hogy a kivitelezés ideje alatt az építkezés által érintett területeken fokozott óvatossággal közlekedjenek.
(Projekt címe: Külterületi útfelújítás és mechanikai földút stabilizáció Városföldön, projekt azonosító: VP6-7.2.1.1-21-3295316124, EKR azonosító: EKRSZ_61819553)
A projekt megvalósítását az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa” támogatta.


* * *

2022.04.27
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő lakosságot, hogy a Városföld Dózsa lakótelepét körülölelő külterületi mg-i és ipari, gazdasági szempontból jelentős forgalmat lebonyolító utak fejlesztését célzó projekt keretében a sikeres közbeszerzési eljárást követően megkötésre került a kivitelezővel a projekt megvalósítására vonatkozó szerződés. A projekt befejezési határideje a kivitelező által vállalt szerződéses határidő szerint várhatóan 2023.04.30.
(Projekt címe: Külterületi útfelújítás és mechanikai földút stabilizáció Városföldön, projekt azonosító: VP6-7.2.1.1-21-3295316124, EKR azonosító: EKRSZ_61819553)
A projekt megvalósítását az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa” támogatta

* * *

2022.04.04
A régóta tervezett óvodai fejlesztési projekt támogatást nyert, 306 783 750 Ft támogatási keretből többek közt megvalósulthat az óvoda tornaszobával való bővítése és a régi épületszárny felújítása is. (projekt címe: A Városföldi Óvoda Infrastrukturális fejlesztése, projekt azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00002)

* * *

 

 2022.03.02.
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő lakosságot, hogy Városföld Dózsa lakótelepét körülölelő külterületi mg-i és ipari, gazdasági szempontból jelentős forgalmat lebonyolító utak fejlesztését célzó projekt adminisztratív előkészítése lezárult, és a mai napon megindult a projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás.
(Projekt címe: Külterületi útfelújítás és mechanikai földút stabilizáció Városföldön, projekt azonosító: VP6-7.2.1.1-21-3295316124, EKR azonosító: EKRSZ_61819553)
A projekt megvalósítását az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa” támogatta.

* * *

2022. január 18.
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a régóta tervezett Városföld Dózsa lakótelepét körülölelő külterületi mg-i és ipari, gazdasági szempontból jelentős forgalmat lebonyolító utak fejlesztésére beadott „Külterületi útfelújítás és mechanikai földút stabilizáció Városföldön” című a VP6-7.2.1.1-21-3295316124 azonosítószámú útfelújítási projekt támogatást nyert.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásával, 266 112 309 Ft elszámolható összköltségből valósul meg. A támogatás intenzitása: 95%. A projekt során Városföld külterületén a 0133/6,0144,0109 hrsz aszfalt burkolatú utak nyomvonalán burkolat-megerősítés létesül. A 0147 hrsz földút mechanikai stabilizálás valósul meg, ezzel segítve a térség külterületi gazdálkodóinak gyorsabb eljutását az országos közúthálózatra. A projekt keretében összesen 3 945,434 m útszakasz kerül megújításra.
A projekt megvalósítását az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa” támogatta

 * * *

Kecskeméti HVB tájékoztató ►ITT

* * *

 

  
 

 * * *

JELENTKEZZ
HIVATÁSOS TŰZOLTÓNAK!►ITT

 

 * * *

2021.09.30.
Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a családi bölcsőde fejlesztését célzó projekt lezárásához szükséges adminisztratív feladatok, és az új csoportok használatba vételéhez szükséges eszközbeszerzések is megtörténtek. Az új családi bölcsődéi csoportok használatba vételi eljárása és működési engedélyének megszerzése folyamatban van. Az engedélyezési eljárások lezárását követően, az új csoportok tervezhetően 2022 februárjától fogják tudni új kis lakóikat fogadni.

 * * *

Tűzvédelmi tájékoztató építkezőknek►ITT

* * *

TÁJÉKOZTATÓ
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást azonosító matricás rendszerről►ITT

* * *

2021.05.31.
Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a családi bölcsőde fejlesztését célzó projekt kivitelezése a műszaki átadás - átvételi eljárás sikeresen lezárult.

 * * *
 

MLSZ hírek :►ITT   ►ITT

* * *

 

Lakossági kerti kutakkal kapcsoltos tájékoztató►ITT

* * *

 
T Á J É K O Z T A T Á S

Tájékoztatom a Tisztelt Gépjármű Tulajdonosokat, hogy 2021. január 1-től az gépjárműadó állami bevétel lett.
A gépjárműadózással összefüggő ügyintézés a továbbiakban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, illetve a Kormányablakoknál történik.

Kérem, hogy az Önkormányzat számlájára gépjárműadóval összefüggő befizetéseket ne teljesítsenek (kivéve a 2020. december 31-e előtti túlfizetéseket és tartozásokat).
V á r o s f ö l d, 2021. 01. 11.


Tisztelettel:

Szabóné Gyenes Zsuzsa sk.
jegyző

* * *

 

KUN LÁSZLÓ KÉPVISELŐTÁRSUNK EMLÉKÉRE

 


Mindenkit megrendített KUN LÁSZLÓ képviselő váratlan halála.
Ezúton is szeretnénk kifejezni együttérzésünket, rendkívüli sajnálatunkat a gyászoló családnak.
Nagyon nagy megrázkódtatás ez az esemény azoknak, akik Őt ismerték, tisztelték, szerették.
Kívánunk a gyászoló feleségének és minden hozzátartozónak vígaszt és majd megnyugvást.
Emlékét megőrizzük, hisz kiváló ember és a községért elhivatottsággal cselekvő képviselőtársunk volt.


Városföld Képviselő-testülete
  * * *

 2020.09.30
Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a családi bölcsőde fejlesztését célzó projekt kivitelezése félidőhöz érkezett a műszaki készültség elérte az 50%-ot. (projekt címe: Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön, projekt azonosító: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00016)

* * *

Tájékoztatás

köznevelési intézmény átszervezéséről
 szóló miniszteri / elnöki döntésről►ITT

* * *

 
2020.07.26.
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő lakosságot, hogy a családi bölcsődé bővítését célzó projekt keretében a kivitelezés során kérjük a környéken lakó lakosság szíves türelmét, a megnövekedett építési forgalom miatt, illetve hogy a kivitelezés ideje alatt az építkezés által érintett területeken fokozott óvatossággal közlekedjenek. (projekt címe: Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön, projekt azonosító: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00016)

2020.06.04
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő lakosságot, hogy a családi bölcsőde bővítését célzó projekt keretében a sikeres közbeszerzési eljárást követően megkötésre került a kivitelezővel a projekt megvalósítására vonatkozó szerződés, és a ami napon átadásra került a munkaterület. A projekt befejezési határideje a kivitelező által vállalt szerződéses határidő szerint várhatóan. . (projekt címe: Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön, projekt azonosító: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00016)

* * *
 

Tájékoztató

A járványveszély mértékének csökkenése okán, a kormány lehetővé tette az óvodák
újranyitását. A kormányendeletet betartva, - a fenntartóval egyeztetve- a
Városföldi Óvoda, 2020. Május 25-én hétfőn visszatér a normál működési
rendjéhez.
• A megelőző intézkedéseink, ( napi többszöri fertőtlenítés, távolságtartás, folyamatos szellőztetés, személyi higiéne betartása, betartatása - határozatlan ideig - a nyitást követően is fennállnak.
• Szülő továbbra sem léphet be az óvoda épületébe, a gyerekek fogadása és hazaadása zsiliprendszerrel történik.
• Kizárólag egészséges kisgyermek látogathatja az óvodát! Lázas, köhögős, beteg kisgyermeket tilos közösségbe hozni! Betegség miatti hiányzás esetén, orvosi igazolást kérünk arról, hogy a gyermek meggyógyult, közösségbe mehet!
• Amennyiben a gyermek családjában ( egy háztartásban ) légúti megbetegedés tünetei jelennek meg, a gyermek nem jöhet az óvodai közösségünkbe.

Tisztelettel kérünk minden Szülőt, hogy a megelőző intézkedéseink betartásában továbbra is legyenek partnereink. Közös érdekünk, hogy óvodai közösségünkbe visszatérve a gyermekek, újra zavartalanul tölthessék mindennapjaikat!


Kelt: Városföld; 2020. május 20.


Veszelka Mihály sk.             Nagy – Ádám Annamária sk.
polgármester                                            óvodavezető
  * * *

Tájékoztatás


Tisztelt Városföldi Lakosok!

A Kormány a 168/2020. (IV.30.) Korm.rendelete értelmében – Budapest főváros és Pest megye kivételével – a kijárási korlátozás megszűnik.
A kijárási korlátozás enyhítéséhez igazodva – figyelemmel a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos 170/220. (IV.30.) Korm.rendeletben foglalt intézkedésekre is – a Szent István téri sport és szabadidőpark területét (természetesen beleértve a játszóteret is) 2020. május 5-től megnyitjuk.
A Korm.rendelet 1. §. (1) bekezd b.) pontja értelmében a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport és szabadidős sport, és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.
Felhívom a figyelmüket, hogy az általános védelmi intézkedések továbbra is érvényesek, azaz mindenki köteles a lehető legkisebb mértékűre korlátozni a más emberekkel való szociális érintkezést (kivéve a közös háztartásban élőkkel), és legalább másfél méteres védőtávolságot tartani a közterületeken, játszótereken, sportpályán is!
Továbbra is bízom az Önök által eddig is tanúsított együttműködésükben.
Kérem, vigyázzanak magukra és egymásra!
Városföld, 2020. május 04.
Tisztelettel:
Veszelka Mihály
polgármester

A teniszpálya tervezett nyitásának időpontja: 2020. május 14.
A teniszpálya használata kizárólag előzetes időpontegyeztetéssel történhet,
a 06 (20) 552-5397 számú telefon hívásával!
 

 * * *

Tájékoztató

Ezúton tájékoztatjuk a szülőket, hogy a Városföldi Óvoda, 2020. május 4. hétfőtől - a megjelent kormányrendeletnek megfelelően, és a fenntartóval egyeztetve - ügyeletet biztosít, azon fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője munkavégzés miatt ezt igényli.

Természetesen ügyelni kell a szigorú járványügyi előírásokra, a gyermekek maximum öt fős csoportokban lehetnek.

Az ügyelet iránti igény elektronikus levélben (az óvodai csoportok saját oldalán) vagy telefonos értesítés útján is benyújtható.

A szülőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.

Ahhoz, hogy a kormányrendelet betartható legyen, kizárólag az a gyermek részesül óvodai ellátásban aki:
• Egyedülálló szülő gyermeke
• Rendvédelmi szerveknél dolgozó szülő gyermeke
• Egészségügyben dolgozó szülő gyermeke
• Szociális szférában dolgozó szülő gyermeke
• Kereskedelemben dolgozó szülő gyermeke
• Valamint ott, ahol mindkét szülő dolgozik, és semmiképpen nem megoldható a gyermek felügyelete (munkáltatói igazolást kérünk arról, hogy nincs lehetősége otthonról dolgozni).

A jelenlegi helyzetre való tekintettel, csoportonként kizárólag öt főt fogadhatunk.
Kérjük, a szülők megértését, együttműködését!


Városföld 2020. április 28.
.

Veszelka Mihály sk. Nagy-Ádám Annamária sk.
polgármester intézményvezető

* * *

2020.04.16
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő lakosságot, hogy a családi bölcsőde projekt adminisztratív előkészítése lezárult, és a mai napon megindult a projekt kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárás. . (projekt címe: Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön, projekt azonosító: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00016)


* * *
 

  Ajánlások húsvétra


Tisztelt Városföldi Polgárok!


Húsvét közeledtével, a jelenlegi járványügyi helyzetben tájékoztatom Önöket településünk járványügyi helyzetéről, felhívom figyelmüket a legfontosabb teendőkre.
Háziorvosunktól kapott információ alapján tájékoztatom Önöket, hogy településünkön igazolt koronavírus megbetegedésben szenvedő lakos nincs.
Hatósági karantént Városföldön jelenleg egy fő számára rendeltek el.
Nagyon helyesen sok lakó van önállóan vállalt házi karanténban, ezzel védve saját maga, családja egészségét és lassítva a járvány terjedését.
Önkormányzati feladatainkat a kormányzati intézkedésekkel összhangban látjuk el.
Önkormányzatunk megtette a szükséges óvintézkedéseket. Önkéntesek segítségével folyamatosan látjuk el a lakosságot védőfelszerelésekkel gumikesztyű, szájmaszk stb. A közterületek fertőtlenítése –erre a célra vásárolt megfelelő hatékonyságú fertőtlenítőszerrel – folyamatos.
Felkerestük az időseket, mozgásukban korlátozottakat, és akik egyedül élnek. Többen kértek segítséget napi bevásárláshoz, gyógyszer beszerzéshez, postai ügyek intézéséhez, ebéd szállításhoz, banki ügyintézéshez, orvosi ellátás igénybevételéhez. Az ilyen kéréseket a képviselő-testület egy-két tagja által, továbbá polgárőrök, önkéntesek bevonásával elégítjük ki. Eddig minden igényre gyorsan szinte annak megfogalmazásától számítva néhány órán belül reagálni tudtunk.
Köszönetem fejezem ki mindazoknak főleg a maszkok varrását elvállaló hölgyeknek, adományozóknak, önkénteseknek, képviselőknek, önkormányzati dolgozóknak, akik próbálják enyhíteni a lakosság terheit ebben a nehéz helyzetben. Ténykedésükkel, jelenlétükkel, adományaikkal elviselhetőbbé teszik a mindennapi életet.
Kérem Önöket a veszélyhelyzet és a kijárási korlátozással kapcsolatban hozott intézkedéseket fokozottan, szigorúan tartsák be az ünnepek alatt is. Figyeljék folyamatosan az Operatív Törzs napi tájékoztatóit, és utasításaikat tartsák is be.
FONTOS! Mindenki maradjon otthon! Ne menjünk vendégségbe és ne fogadjunk vendégeket!
Mindenki családi körben ünnepeljen, ott ahol napi szinten él.
Kívánok Önöknek egészségben eltöltött húsvéti ünnepeket!
Városföld, 2020. április 07.

Veszelka Mihály
polgármester s.k.


* * *

Városföldi Klubkönyvtár tájékoztatója
Tisztelt Látogatóink!

Magyarország kormánya „Kijárási korlátozást” vezetett be az ország egész területére március 28. és április 11. között, mely a Húsvéti ünnepekbe is belenyúlik, emiatt idén nem díszítjük fel községünk központi parkját és ez által Húsvéti családi délutánunk is ELMARAD!
A koronavírus-veszélyhelyzetre való tekintettel és Városföld Község Önkormányzatának képviselő testülete döntése alapján intézményünk
2020. március 17-től határozatlan ideig Látogatókat nem fogad.

A koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében meghozott intézkedések mindannyiunk életében óriási változást hoztak és hoznak még. Emiatt a korábban meghirdetett májusi és júniusi programjaink elmaradnak és az előre egyeztetett magánrendezvények is lemondásra kerülnek!
Ezáltal, idén ELMARAD a Leg- tábor és a Sporttábor is !!!
A járvány elhúzódása következményeként nagy valószínűséggel nyári programjainkat sem tartjuk meg, beleértve a FALUNAPOT is.
A kialakult járványügyi helyzet miatt a kikölcsönzött könyvek kölcsönzési határidejét automatikusan meghosszabbítjuk!
Az újra nyitással kapcsolatban, kérjük, hogy folyamatosan figyeljék honlapunkat és hivatalos Facebook oldalunkat.
Megértésüket, türelmüket köszönjük!
Jelen tájékoztatást a fenntartóval (Polgármester úrral) egyetértve tettük meg!
Kérem Önöket, Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Aki, teheti MARADJON OTTHON!

Jó egészséget kívánva, tisztelettel: Tóthné Vén Nikolett
intézményvezető
* * *

Kedves városföldi lakosok!

Ebben a kritikus helyzetben nem szeretnék foglalkozni az önmérsékletet továbbra is nélkülöző személy rosszindulatú, hazug és provokatív írásaival, a járvány elmúltával megteszem a szükséges jogi lépéseket.
Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy 30 idős ember továbbra is a házi szociális ellátás keretén belül kap segítséget.
Nagyné Balogh Erzsébet ( szociális bizottság elnöke) irányításával felmértük az ezen felül rászoruló idős egyedülálló embereket, akik segítségre szorulnak ebben a helyzetben. Önkéntesek segítségével megoldjuk számukra a bevásárlást és a gyógyszer kiváltást is.
Ezúton szeretném megköszönni a Polgárőrség és az önkéntesek segítségét.
Nagyon kérem Önöket vigyázzanak magukra, családjukra, tartsák be a szükséges előírásokat és ha tudnak olyan idős vagy beteg egyedülálló városföldi lakosról aki segítségre szorul értesítsenek.
Végezetül azt szeretném kérni Önöktől, hogy aki csak teheti maradjon otthon. Most ezzel tehetnek a legtöbbet szeretteikért, magukért és a közösségünkért.


Tisztelettel: Veszelka Mihály
polgármester

(0630 5556651)

 * * *


 

Tisztelt Városföldi Lakosok!


A Városföldi Képviselő -testület a Kormány járványügyi intézkedéseivel összhangban a következő döntésekről és intézkedésekről tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot!


• A Városföldi Óvoda 2020. március 18-tól (szerdától) bezár, a Móka Miki családi bölcsőde ugyancsak így jár el.
• Az óvoda konyhája a gyermek- és idős- étkeztetése okán csökkentett kapacitással működni fog.
• A Klubkönyvtár is bezár (március 17-től, keddi naptól) előre láthatólag május 31-ig minden rendezvény, szakkörök stb. elmarad, a majálist is beleértve. Az e hét szombatjára meghirdetett véradást sem tartják meg.
• Az iskola állami fenntartású ezért az oktatás rendjére vonatkozó döntéseket a Kormány már kihirdette.
• A háziorvosi rendelőben a betegellátás folyik, azonban a háziorvos a szükséges és elégséges megelőzés jellegű intézkedésekről tájékoztatja a betegeket.
• Ezúton is kiemelendő, hogy a rendelő felkeresése előtt telefonon vagy e-mailben konzultáljanak a betegek orvosukkal vagy az asszisztenssel a teendőkről, az eljárás rendjéről.
• A fogorvosok a Kormány döntése értelmében csak sürgősségi ellátást végezhetnek, iskolafogászat sem lesz.
• A Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel, a kapcsolattartás telefonon vagy elektronikusan történik (postmaster@varosfold.t-online.hu; jegyzo@varosfold.t-online.hu; ügyeleti telefonszám: 76/474-696). A köztisztviselők otthoni munkavégzéssel dolgoznak.
• A közterületi árusítás sem a régi sem az új formájában (az üzletház előtt vagy a Sportöltöző előtti burkolt területen) nem működhet, azaz szünetel, kivéve a zöldség és gyümölcs árusítást megfelelő higiéniás feltételekkel.
• Lehetőleg a bevásárlást is korlátozzák a minimálisra családonként egy fő járjon a boltba.
• A játszóterek használatát is szíveskedjenek mellőzni.
• A házi szociális ellátás változatlan keretek között zajlik.


Jelen helyzetben nehéz volt jó döntés hozni, a pillanatnyi állapotot vizsgálva helyi szinten a felsoroltakat tartotta a képviselő-testület indokoltnak.
Egyidejűleg felhatalmazást kapott a polgármester, hogy rövid úton (ha szükséges egyeztetés mellett) hozza meg a Városföldi lakosság érdekeit szolgáló döntéseket, jelen intézkedések módosítását. A hiteles tájékoztatás érdekében figyeljék a Kormányzati hírportált!
A képviselő-testület együttműködést kér mindenkitől, hogy viselkedjünk felelősen, vigyázzunk magunkra és egymásra. Kiemelten szükséges - e nehéz helyzetben – önmérsékletet és megértést tanúsítani, és nem utolsó sorban az egymás iráni rosszindulatú kritikákat mellőzni.
Amennyiben valaki megoldhatatlannak tűnő élethelyzetbe kerülne, olyan segítségre szorulna, mely a családban nem kezelhető, - ez elsősorban az egyedül élő, magányos idősekre értendő - kérjük forduljon a testület tagjaihoz, az intézmény-vezetőkhöz illetve a polgármesterhez.


V á r o s f ö l d, 2020. 03. 16.


Városföld Község Képviselő-testülete nevében és megbízásából:

Veszelka Mihály sk. polgármester

 

 Képviselő-testületi tagok elérhetőségei:

Veszelka Mihály 30/555-6651
polgármester

Vörös Dániel 70/392-6590
alpolgármester

Nagyné Balog Erzsébet 30/352-7114
Dr. Torgyik Emőke 70/773-6682
Tóthné Vén Nikolett 20/539-5583
Szél Mihály 30/479-1081
Kun László 30/354-9745

Intézményvezető:

Nagy-Ádám Annamária 70/453-7864

 * * *

 


F e l h í v á s
Értesítem a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet okán a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel.
Kérem ügyfeleinket telefonon vagy elektronikusan (e-mailben) szíveskedjenek ügyeiket intézni.
Elérhetőségeink a következők: postmaster@varosfold.t-online.hu jegyzo@varosföld.t-online.hu

Telefon: 76/474-696
76/ 474-415
Kérem szíves megértésüket és együttműködésüket, a település fenntarthatósága érdekében.

V á r o s f ö l d, 2020. 03. 16.

Szabóné Gyenes Zsuzsa sk
jegyző
  * * *

Tájékoztató

Az új típusú koronavírus miatt 2020.03.11-től veszélyhelyzet van érvényben Magyarország egész területén.
Városföld Község Önkormányzatával egyeztetve, a Városföldi Óvoda 2020. március 16-tól - határozatlan ideig - a következő megelőző intézkedéseket rendeli el:
Hétfőtől – több óvodához hasonlóan – zsiliprendszerrel működik a gyermekek fogadása és hazaadása. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy az óvoda belső bejáratánál a szülők elköszönnek a gyermekeiktől. A kicsiket nem a szülők öltöztetik át, hanem a dadusok és az óvó nénik. Hasonló módon délután a szülők a bejáratnál várják gyermekeiket, akiket az óvó nénik, dajka nénik kísérnek ki. Ezzel az intézkedéssel is csökken a személyes érintkezések száma és időtartalma.
Az óvodás gyermekeink – határozatlan ideig – nem vesznek részt semmiféle szervezett óvodán kívüli programon.
Kérjük, ahol a család meg tudja oldani gyermeke otthoni felügyeletét, a gyermeket ne hozzák az óvodai közösségbe, melyet igazolt hiányzásként dokumentálunk.
Csak egészséges gyermek jöhet óvodába!
Ha a családban valaki felső légúti megbetegedés tüneteit mutatja, abban az esetben a gyermeket nem fogadjuk.
Tisztelettel kérünk mindenkit a hozott intézkedések betartására, hiszen a jelenlegi helyzetben csak a rend és a fegyelem és a közös felelősségvállalás az egyetlen eszköz mellyel védekezni tudunk. Az indokolatlan pánikkeltés elkerülése érdekében csak a hivatalos kormányzati oldalon megjelenő információkat vegyék figyelembe.

Kelt: Városföld; 2020. 03. 14.


Veszelka Mihály Nagy – Ádám Annamária
Polgármester óvodavezető

* * *

 

            Nemzeti Földügyi Központ-Hirdetmény közzététele                                                      

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

 A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról tájékoztatom.

 Szervezetünk a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, három hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.

 A program megindításáról való minél szélesebb körű tájékoztatás megadása érdekében kérem T. Jegyző Asszonyt/Urat, hogy 2020. március 2. (hétfő) napjától 2020. április 1. (szerda) napjáig szíveskedjen a https://epr.nfk.gov.hu/ oldal Dokumentumtár menüpont ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZATOK almenüpontjában vagy IDE KATTINTVA elérhető hirdetményt és az ahhoz kapcsolódó ingatlanlistát T. Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján elhelyezni.

Intézkedését előre is köszönöm.

 Üdvözlettel:

dr. Horváth-Kaiser Ditta Alexandra

Vagyonhasznosítási osztályvezető

Tel.: +3617957401; mellék: 57401

www.nfk.gov.hu

 * * *

TÁJÉKOZTATÁS

 

                                   A COOP Üzletház belső és külső felújításáról ►ITT

* * *

 

2019.12.14.
A régóta tervezett bölcsődei fejlesztési projekt támogatást nyert, 57 778 000 Ft támogatási keretből 2 új bölcsődei csoport épülhet a családi napközi bővítésével. (projekt címe: Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön, projekt azonosító: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00016)
* * *

 

Vaddisznókban előforduló afrikai sertéspestis miatti itézkedések:

NÉBIH weboldal:           ►ITT

Ismeretterjesztő videó:    ►ITT

Béke és Fejlődés Városföldön (2014-2019):    ► ITT

RENDELET VÁROSFÖLD KÖZSÉG TELELPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL:    ►ITT

VÁROSFÖLD TELEPÉLÉSKÉPI KÉZIKÖNYV:    ►ITT

SPORT: MLSZ HÍREK:   ►ITT  ►ITT

TÁJÉKOZTATÁS utcák nevének megváltoztatásáról:   ►ITT

FELHÍVÁS A TŰZESETI HALÁLOZÁSOK MEGELŐZÉSÉRE:  ►ITT

SPORT: MLSZ határozat :  ►ITT, ITT