Adóügyi tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ – a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről

Tájékoztatom, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2. számú melléklete II. részének A) 2. c) pontja alapján a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig ki kell egészítenie azon adózóknak, akik a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezettek a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (10) bekezdése alapján.

Az Art. 32. § (1) bekezdése értelmében a fizetésre kötelezett adózóknak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon 2017. december 20. napjáig kell bevallást tenni és az adót megfizetni.

A bevallást 0 Ft adóelőleg kiegészítés esetében is meg kell küldeni.
A bevallás teljesítéséhez szükséges nyomtatvány letölthető Városföld Község honlapjáról.
 

Helyi iparűzési adó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Az adó alanya: a vállalkozó.

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége

Az adó mértéke:


•állandó jelleggel folytatott tevékenység esetén , az adóalap 2 %-a
•ideiglenes jellegű tevékenység folytatása során

 ◦építőipari tevékenység, illetve a természeti erőforrás feltárására irányuló, kutató tevékenység  amennyiben a   tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot 5.000 Ft/nap
  ◦bármely az előző két pontba nem sorolható tevékenység, ha annak folytatásából közvetlenül  bevétel keletkezik,    feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik a vállalkozó székhellyel,  telephellyel 5.000Ft/nap

 

Állandó jelleggel végzett tevékenység bejelentése, bevallása, valamint fizetési határidők:


      •Bejelentés: a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül
      •Bevallás: ◦tárgyévet követő május 31. napjáig
               ◦az adóelőleg kiegészítés összegéről tárgyév december 20. napjáig
               ◦megszűnés esetén: megszűnést követő 30 napon belül

      •Fizetési határidő: ◦folyó évi adó előleg: félévi részletekben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15.   napjáig
              ◦a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét (visszaigénylés   megnyíltának    napja): adóévet követő év május 31. napjáig
             ◦feltöltési kötelezettséggel rendelkezők: tárgyév december 20.

 

Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység bejelentése, bevallása, az adó megfizetésének határideje:
    •Bejelenteni a tevékenység megkezdésekor kell
    •Fizetés határideje: a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napja
    •Bevallás a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napja


2010. évtől kezdődő adóévekre az adózók által önadózással kell bevallani és megfizetni a helyi iparűzési adót, a jegyző részéről fizetési meghagyás kiadásának nincs helye.

Iparűzési adó számlaszám: 11732002-15337805-03540000.

Gépjárműadó

Az adó alanya az a személy, aki a hatósági nyilvántartásban az év első napján a gépjármű üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa.

Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű után, adóalany az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján, a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

Bejelentési kötelezettség:
A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást mind az eladó, mind a vevő köteles bejelenteni az Okmányirodában az adásvételt követő 15 napon belül az adásvételi szerződés benyújtásával.

Az adó alapja:
     •személyszállító gépjármű esetén : teljesítmény kilowattban kifejezve
     •autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi esetén: sajáttömeg (önsúly)
     •tehergépjármű esetén: saját tömeg (önsúly) növelve a terhelhetősége 50 %-ával


Az adó mértéke
:
•személyszállító gépjármű esetén:
- a gépjármű gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben: 345 Ft/kilowatt
- a gépjármű gyártási évét követő 4 -7. évében: 300 Ft/kilowatt
- a gépjármű gyártási évét követő 8-11. évében: 230 Ft/kilowatt
- a gépjármű gyártási évét követő 12-15. évében: 185 Ft/kilowatt
- a gépjármű gyártási évét követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140Ft/kilowatt
•• autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi, tehergépjármű esetén: az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után
- a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyergesvontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 850 Ft
- az előző kategóriába nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1.380 Ft
•"E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott
- személyszállító gépjármű után az adó mértéke 10.000 Ft
- tehergépjármű után az adó mértéke 46.000 Ft
•"P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén az adó mértéke 23.000 Ft


Adómentesség
•a súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendzsresen szállító , vele közös háztartásban élő közeli hozzá tartozó adóalany  ( a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab 100 kW teljesítményt el nem érő, személygépkocsi után legfeljebb 13 000 forint erejéig mentesül az adófizetési kötelezettség alól
•Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár


Fizetési időpontok:
részletekben tárgyév március 15-éig, illetve szeptember 15. napjáig

Gépjárműadó számla szám: 11732002-15337805-08970000