Pályázat TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00002

Projekt leírás
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00002
A Városföldi Óvoda Infrastrukturális fejlesztése

A településen élő harmadik életévüket betöltött óvodás korú gyermekek számára a meglévő óvoda fejlesztése régóta esedékes. A jelenleg három csoportos városföldi óvoda épülete a 70-es évek második felében került kialakításra azóta több szakaszban került az éppen aktuális igények szerint bővítésre, mára építészetileg és energetikailag is elavultnak számít. A fejlesztés a 6033 Városföld, Dózsa György utca 41-43. alatt, a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00016 projekt keretében megépített családi bölcsőde közvetlen szomszédságában valósul meg.
A fejlesztés eredményeként a felújításra és bővítésre kerülő intézmény a 21. századi kor igényeinek mindenben megfelelő, befogadó környezetet fog biztosítani a település legkisebb polgárai számára a településen.
A projekt kivitelezési része két fejlesztési egységre bontható:
I)
Az új építési feladatrész keretében sor kerül a meglévő épület tornaszobával való bővítésére, az egyéb a nevelési munkát segítő helyiségekkel való kiegészítésére, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az épületben lévő főzőkonyha felújítására átalakítására is. Mivel az óvoda jelenleg nem akadálymentes, ezért a fejlesztés kiterjed a teljeskörű akadálymentesítés megvalósítására is.
Az épületet, a szabályozási tervnek megfelelően és az utcában kialakult beépítési mód figyelembevételével oldalhatáron állóan kerül bővítésre. A tervezett új épületrész a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján került megtervezésre (OTÉK, 15/1998. NM. rendelet, HÉSZ). A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, sávalapokkal és szeglemezes födém és tetőszerkezettel készül. A fejlesztést követően az épület meg fog felelni a jelenleg hatályos vonatkozó építésügyi jogszabályokban előírt követelményeknek, a közegészségügyi előírásoknak, a tűzvédelmi, egészségvédelmi, munkavédelmi követelményeknek is.
A bővítést követően ki- és átalakított helyiségek alapterülete lehetővé teszi az intézménybe járó gyermekek, egy óvodai csoport valamennyi tagjának egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti ellátását, nevelését, pihenését, öltözését, tisztálkodását, étkezését. Az épület kialakítása során a gyermekek életkori sajátosságának, biztonságának figyelembevételén túl, a gazdaságossági és a fenntarthatósági szempontok is érvényesülnek.
II)
Az új építési feladatrészen túl a meglévő épület is felújításra kerül, mely kertében megvalósul az épület homlokzati és födémjének hőszigetelése, megújul az épület homlokzata, valamint a kor követelményeinek már nem megfelelő, elavult fényforrások, kapcsolók és vezetékek cseréje is megtörténik, továbbá az épület tetején az intézmény elektromos áram igényét részben fedező fotovoltaikus rendszer is telepítésre kerül. A meglévő épületrész felújítása természetesen egy teljeskörű festést is tartalmaz, mely az új és a régebbi épületrész belsőépítészeti egységesítésével együtt valósul meg.
II)
A kivitelezési feladatrészeken túl a projekt keretében beszerzésre kerülnek az óvoda működéséhez (tornaszoba, csoportszobák, konyha) szükséges eszközök, felszerelések is. A projekt során kijelölésre kerül a jogszabályilag kötelező akadálymentes parkoló, kerékpártámaszok kihelyezése, illetve az építés miatt kivágásra kerülő fák pótlása is megtörténik.
A projekttel kapcsolatban további információ kérhető:
Városföld Község Önkormányzata
Cím: 6033 Városföld Fő utca 35.
Email: polgarmester@varosfold.t-online.hu
Tel: 76/474-415