Oktatás, nevelés, művelődés

Városföldi Klubkönyvtár

Tipusa: Közművelődési intézmény és községi könyvtár

 


Intézményvezető
: Nagyné Balog Erzsébet
Könyvtáros: Tóthné Vén Nikolett

Cím: 6033 Városföld, Felszabadulás u. 6/a
Tel.: 76/474-754
Fax: 76/474-754
e-mail: kktar@freemail.hu

Nyitva tartás:
Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 08-21
Szombat: 13-21

A művelődés helyi története

Az általános iskola mellett a lakosság kulturális igényeinek kielégítését szolgálta az Állami Gazdaságban 1962-ben felépített Művelődési Központ. Itt rendezték a bálokat, gyűléseket, filmvetítéseket 1973-ig, amikor a "kultúrt" átalakították ebédlővé. Ezzel a helyi szórakozás lehetősége megszűnt.

1982-ben épült fel a falu központjában a városföldi Klubkönyvtár, melynek legfőbb feladata a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megteremtése, megismertetése és ápolása.

A Klubkönyvtárban kicsik és nagyok, fiatalok és felnőttek egyaránt találnak maguknak érdekes programokat. A Klubkönyvtár - mint ahogy a nevével is jelzi - ad otthont a 14000 kötetes könyvtárnak. A könyvek mellet megtalálható itt a közel 1000 lemezből álló lemeztár, valamint a folyóirat olvasó is. A könyvtárba beiratkozott olvasók száma változó, 200-380 fő között ingadozik, 1997-ben minden hatodik városföldi lakos rendszeres látogatója volt. Az iskolai tananyaghoz kapcsolódóan rendhagyó órákat, vetítéseket szervezünk.

Egy település kulturális élete hozzásegít ahhoz, hogy a településről minél kedvezőbb, minél kellemesebb kép alakuljon ki. Így a kultúra nem egyszerűen finanszírozási feladat, hanem óriási lehetőség a település fejlődésének elősegítésére.

A Klubkönyvtárban folyó könyvtári és közművelődési munka, folyamatos megújulását teszik szükségessé napjaink változásai, - bár a munkát, s így a munkatervet is - az eddig megkezdett tevékenységekre, folyamatokra kell alapozni.

Fontos törekvés, hogy minden évben tovább létezzen és működjön minden olyan tevékenységi forma, amely az elmúlt évek során eredményesnek bizonyult. Ugyanakkor a tevékenységi skála bővüljön olyan formákkal, amelyek az új és megváltozott szükségletek kielégítésére alkalmasak.

A Klubkönyvtárban éves szinten több csoport működik szakmai segítséggel, illetve szervezőmunkát igényelve a Klubkönyvtártól.

Az önszerveződő csoportok számának növekedését támogatjuk úgy is, hogy minden értelmes és humánus csoportosulásnak igyekszünk helyt adni.

Az iskolai tananyaghoz kapcsolódóan rendhagyó órák, vetítések kapcsolódnak.

Kiemelt fontosságú az egészségnevelési előadások, programok szervezése, előadások, orvosi tanácsadások, az egészséges életmód kialakítását segítő rendezvények, bemutatók tartása.

Az elmúlt évekhez hasonlóan havi rendszerességgel tartanak a gyerekeknek meseműsorokat, báb- és gyermekszínházi előadásokat és kézműves foglalkozásokat. Sokféle kiállításon, bemutatón és szabadidős foglalkozásokon vehetnék részt az idelátogatók.

A könyvtár története

"Óh ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell,
hogy a könyvnél több az élet és az ember:
mert a könyv is élt és él, mint az ember-
így él: emberben könyv, s könyvben az ember."
(Babits Mihály)

A városföldi könyvtár a mai helyén 1982-ben kezdte meg a működését, valójában azonban már 1952-től volt a településnek könyvtára. Először a régi tanyasi iskola falai között, később pedig 1962-től a régi kultúrházban kapott helyet. Végül a jelenlegi művelődési ház egyik részébe helyezték át, ami 1982-ben épült fel a falu központjában. A könyvek egy része az idők folyamán gyűlt össze, nagyon sokat adományba kapott a könyvtár például a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtártól. Azonban1982-től saját könyvbeszerzés útján kerültek a könyvek a polcokra.

A könyvtárnak 2001 óta van főállású könyvtárosa, előtte pedagógusok kölcsönözték a könyveket.( Géczi Ferenc, Katona Éva, )

1982-től részben önálló intézményként működik, 1982-től – 1996-ig Csörszné Zelenák Katalin, majd 1996 óta Nagyné Balog Erzsébet az intézmény és a könyvtár vezetője.

A könyvtárak már évezredek óta gyűjtik, őrzik, rendszerezik az embernek a világról alkotott ismereteit, s ezzel fontos szerepet töltöttek be az emberiség fejlődésében.

Milyen is a mi könyvtárunk itt Városföldön, s mi lehet a szerepe a település életében?

Rendelkezik egy tekintélyes, helyben olvasható kézikönyvtárral. Itt gyűjtjük a különböző lexikonokat, szótárakat, enciklopédiákat, életrajzokat, évkönyveket, kézikönyveket, amelyek viszonylag drágák és csak alkalmilag van rájuk szükség. Nagyon sok olyan mű található még itt, amelyek vállalkozó világunkban jogi-közgazdasági ismeretet nyújt. Találunk még olyan reprezentatív és igényes munkákat is, amelyeket egy átlagos család számára már-már megfizethetetlen.

A diákok elsősorban az iskolában kötelező szépirodalmi műveket és elemzéseket keresik, de találhatnak szórakoztató jellegű könyveket is. Az olvasást fiatal korban kell megkedvelni, megkedveltetni. Az ő számukra külön polcokat tartunk fenn a könyvtárban, ahol életkoruknak megfelelő kiadványok közül válogathatnak.

Legfontosabb feladat, hogy a könyvtár olvasói megtalálják az igényeiknek megfelelő irodalmat, hozzájussanak a legújabb könyvekhez is. Azokat a könyveket, amelyek nincsenek meg a helyi állományban, más könyvtáraktól könyvtárközi kölcsönzéssel lekérjük.

Az évek során sok rendezvénynek is otthont adott a könyvtár. Néhány példát említenék: Irodalmi- népköltészeti esten látták vendégül Kun Jánost, Buda Ilonát, a Helikon Együttest. Költői esten mutatkozott be Buda Ferenc, Pintér Lajos. Író-olvasó találkozó volt Scmidt Egonnal, Juhász Árpáddal és Nógrádi Gáborral.

A könyvtárak feladata régen is és ma is a dokumentumok (információk) gyűjtése, feltárása és közreadása, vagyis a szolgáltatás.

A klubkönyvtár programjai


       •Természetjáró klub
       •Nyugdíjas klub
       •Baba-mama klub
       •Kézimunka szakkör
       •Aerobic, hastánc folyamatosan
       •e-Magyarország pont működtetése
       •Tanfolyamok
       •Napközis foglalkozások
       •Nyári táborok
       •Kiállítások, ünnepségek
       •Szabadidős tevékenységek
       •Egyéb szolgáltatások


Időszaki kiadványok

A könyvtárunkba látogatók huszonöt folyóiratot találnak meg látogatóink. (szakfolyóiratok, magazinok, napilapok).

Három évre visszamenőleg hozzáférhetők. Beiratkozott olvasóink számára egyes folyóiratok kölcsönözhetőek is.

A folyóiratcikkekről, térítés ellenében, másolatot készítünk, ami megvárható vagy előre igényelhető.

Könyvtári nyitva-tartás


        •Hétfő 13 00-18 00
        •Kedd Szünnap
        •Szerda 13 00-18 00
        •Csütörtök 13 00-18 00
        •Péntek 13 00-18 00
        •Szombat 13 00-18 00
        •Vasárnap Zárva


Könyvtárhasználat

Városföld könyvtára nyilvános közkönyvtár. Egyaránt fogadja az egyéni és csoportos látogatókat. Dokumentumain és szolgáltatásain keresztül biztosítja a művelődéshez, tanuláshoz, szórakozáshoz szükséges széleskörű információhoz való hozzáférést.

A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot elfogadja és betartja. A könyvtár használói lehetnek a könyvtár látogatói és a könyvtár beiratkozott tagjai.

Könyvtári beiratkozás

Városföld könyvtárának tagja lehet bármely magyar állampolgár, aki személyi adatait megadja, azt személyi vagy diákigazolvánnyal igazolja, a könyvtár használati szabályzatát elfogadja és betartja. 18 éven aluli használó könyvtári tagságához szülő, gondviselő, vagy 18 éven felüli magyar állampolgárnak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges.

A 16 éven aluli és a 60 éven felüli látogatóink számára ingyenes a beiratkozás.

A 16 éven felüli tanulók részére és a munkanélkülieknek valamint a gyesen lévőknek 200 Ft –ba kerül a tagsági díj.

A dolgozóknak pedig 400 Ft a tagsági díj.

A tagsági díjak összegei egy évre szólnak, nem naptári évet nézünk, hanem a beiratkozás időpontjának fordulónapját tekintjük a tagság kezdetének illetve lejártának.

A könyvtár beiratkozáshoz kötött szolgáltatásai:
   •Meghatározott számú dokumentum (könyv, térkép, folyóirat) kölcsönzése meghatározott időre
   •Olvasóterem állományának használata
   •Előjegyzés
   •Tájékoztatás
   •Könyvtárközi kölcsönzés
   •Számítógépes szolgáltatások
   •Segítségnyújtás katalógusaink, kézikönyvállományunk használatához
   •Tv, Videó használat, zenehallgatási lehetőség
   •Sakk, egyéb társasjáték használat


Könyvkölcsönzés

Könyvtárunk állományában lévő könyveket- a kézi könyvtári anyag kivételével kölcsönzi. Kölcsönözhetők továbbá a folyóiratok is.

Az olvasóterem szabadpolcos állományából az olvasó maga választhatja ki a könyveket, kívánságra azonban természetesen minden segítséget megad az ügyeletben lévő könyvtáros.

Ha a kölcsönözni kívánt könyv más olvasónál van kölcsön, előjegyzést lehet kérni rá. A könyv beérkezése után értesítjük az olvasót.


   •Könyv: 5 db könyv kölcsönözhető 3 hétre, mely kérésre meghosszabbítható
   •Kézikönyv: korlátozott számban és időre kölcsönözhető
   •Folyóirat: elmúlt évjáratok egy hétre kölcsönözhetőek
   •A kölcsönzési határidő letelte után visszahozott dokumentumokért - példányonként, hetente - használati díjat   számolunk fel. A használati díj mértéke dokumentumonként minden megkezdett hét után 50.-Ft.
   •Ha állományunkban nem található dokumentumot keres olvasónk, hazai és nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés útján az adott könyv beszerezhető, amelyet a kölcsönadó könyvtár feltételei szerint használhat a könyvtártag.


Könyvtári gyermekrészleg

A gyermek kötetek állományának igénybevétele megegyezik a felnőtt könyvtáréval. Szabadpolcon találhatók a mesék, képeskönyvek, ifjúsági regények, a magyar és világirodalom legfontosabb alkotásai, ismeretterjesztő művek, lexikonok és kézikönyvek, számos hazai újság, folyóirat. A gyermekkönyvtár állományát is katalógusok tárják fel: betűrendes, valamint szakkatalógus.

A kölcsönzésen, a kézikönyvtár használatán, az újságok, folyóiratok helyben olvasásán kívül lehet mesét, verset hallgatni, vagy előre megbeszélt időpontban videofilmet nézni. Író-olvasó találkozók, művészeti vagy más tematikus foglalkozások, zenei rendezvények is várják az érdeklődő gyermekeket. Előzetes bejelentés alapján iskolai osztályokat és napközis csoportokat is fogad a gyermekrészleg, könyvtárbemutatót és könyvtárhasználati foglalkozásokat tartunk számukra, megbeszélés szerint.