Köszöntő

 Városföld község Önkormányzata és valamennyi lakója nevében tisztelettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket községünk iránti érdeklődésével.

Településünk a Duna-Tisza közi homokhátság két meghatározó városa Kecskemét és Kiskunfélegyháza között megközelítően azonos távolságra fekszik az 5-ös számú főútvonal mellett.

A "Városföld" elnevezés a XVIII. század második felében felbukkanó szó Kecskemét város dél-keleti határának megjelölésére szolgált.

A XX. század közepéig Városföld története elválaszthatatlanul kapcsolódott Kecskemét városéhoz. Önálló községgé alakulásakor - 1952-ben - szakadt el végleg közigazgatásilag a várostól. Településünk ennek megfelelően egy fiatal község, jelentősebb történelmi múlt nélkül.

Községünk fiatal kora ellenére sok, a mindennapokat segítő szolgáltatást tud nyújtani az itt élőknek, illetve az ide látogatóknak, köszönhetően dinamikus fejlődésünknek.

A városföldi lakosok álhatatos munkájának, illetve a szép számú vállalkozói kör szorgalmas tevékenységének köszönhetően tudtuk és tudjuk értékeinket megteremteni és megőrizni, hagyományainkat ápolni, lakókörnyezetünket szépíteni.

Honlapunk egyik célja, hogy az ide látogató nem helyi lakos vendégeink megismerjék településünket, annak történetét, rövid múltját, valamint jelenlegi hétköznapjait és ünnepeit.

A másik célja a helyi lakosok folyamatos tájékoztatása. Itt kaphatnak képet az önkormányzatnál folyó munkáról, a Képviselő-testület döntéseiről, az intézmények tevékenységéről, a települési rendezvényekről. Természetesen lehetőséget biztosítunk az egyesületeknek, kluboknak, közhasznú szervezeteknek is működésük bemutatására.

Remélem e rövid bemutatkozással felkeltettem érdeklődését irántunk és hasonló jó érzéssel távozik web-oldalunkról, mintha ténylegesen ellátogatott volna községünkbe és egyszer valóban meglátogatja szeretett településünket.

Üdvözlettel:

Veszelka Mihály
polgármester