Választási Hírek

Megüresedett képviselői mandátum betöltése►ITT

 

MEGHÍVÓ
Képviselő-testület alakuló ülésre ►ITT

 

 

T Á J É K O Z T A T Á S

A Helyi Választási Bizottság megbízása alapján tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a vasárnapi Önkormányzati Választás eredménye a következő:


Polgármester választás: Veszelka Mihály (érvényes szavazatok: 823)

Kovács Imre (érvényes szavazatok: 338)
Kutasné Balla Erika (érvényes szavazatok: 29)

Képviselők:

         Vörös Dániel (577)
Nagyné Balog Erzsébet (537)
Tóthné Vén Nikolett (531)
Dr.Torgyik Emőke (515)
Szél Mihály (467)
Kun László (440)

Makány Mariann (421)
Hajagos Dezső (335)
Tóth Márta (295)
Kovács Imre (289)
Fehér Attila (288)
Kutasné Balla Erika (253)
Csontos Jánosné (240)
Szécsényiné Bálint Terézia (211)
Simon Gábor (191)
Basa-Szabó Szilárd (190)
Trungel János (162)
Kiss Szabolcs (133)
Szabóné Papp Noémi (132)
Juhász Imre (119)
Urbán Győző (114)
Szalai József ( 67)

A Választási Bizottság köszönetét fejezi a település lakosságának a választásban való nagyarányú részvételért, aktvitásért.

V á r o s f ö l d, 2019. október 15.
                                                                                                                        HVB megbízásából:
                                                                                                                 Szabóné Gyenes Zsuzsa sk.
                                                                                                                               HVI Vezető
 

 

 

T Á J É K O Z T A T Á S

A Helyi Választási Bizottság megbízása alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-jelölteket és polgármester jelölteket, továbbá az érdeklődő választópolgárokat, hogy
az egyéni listás képviselő-jelöltek szavazólapra kerülésének sorrendje a (jelölt lemondásokat követően) a 2019. október 1-i időpontnak megfelelően az alábbi:
(érvényesen szavazni legfeljebb 6 fő jelöltre lehet)


  1. Kovács Imre
2. Tóthné Vén Nikolett
3. Kutasné Balla Erika
4. Urbán Győző
5. Hajagos Dezső
6. Szécsényiné Bálint Terézia
7. Csontos Jánosné
8. Dr. Torgyik Emőke
9. Nagyné Balog Erzsébet
10. Kiss Szabolcs
11. Szalai József
12. Basa-Szabó Szilárd
13. Szél Mihály
14. Fehér Attila
15. Kun László
16. Juhász Imre
17. Makány Mariann
18. Trungel János
19. Szabóné Papp Noémi
20. Simon Gábor
21. Vörös Dániel
22. Tóth Márta

a polgármester-jelöltek szavazólapra kerülésének sorrendje szintén a 2019. október 1-i állapot szerint: (érvényesen szavazni legfeljebb 1 fő jelöltre lehet)


1. Veszelka Mihály
2. Kutasné Balla Erika
3. Kovács Imre

V á r o s f ö l d, 2019. október 1.
                                                                                                 Szabóné Gyenes Zsuzsa sk.
                                                                                                            HVI Vezető
 

 Helyi Választási Bizottsági Jegyzőkönyvek:

 

8/2019.HVB határozat               ►ITT

7/2019. HVB határozat              ►ITT

 6/2019. HVB határozat             ►ITT

 5/2019. HVB határozat             ►ITT

4/2019. HVB határozat              ►ITT


3/2019. HVB határozat               ►ITT

2/2019. HVB határozat              ►ITT

1/2019. HVB alakuló ülése        ►ITT 

 

Helyi Választási Bizottság Névsora
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a képviselő-testület a 18/2019. (VIII.22.) számú határozatával a helyi Választási Bizottságot (a választási iroda vezetőjének indítványára) az alábbiak szerint megválasztotta:


Mátrai Eszter                          bizottság elnöke                   Béke utca 54.
Varga Imréné                          bizottság elnökhelyettese    Béke utca 38.
Nagy-Ádám Annamária          bizottság tagja                     Tavasz utca 16.

Sebestyén Zoltán                    bizottság póttagja                 Dózsa György utca 37.
Tóth Sándor                            bizottság póttagja                 Bem utca 3.


V á r o s f ö l d, 2019. augusztus 29.


Szabóné Gyenes Zsuzsa sk.

 

 AJÁNLÁSOK SZÁMA AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKRA : ► ITT

 

T Á J É K O Z T A T Á S

Felhívom a jelöltként indulni szándékozó választópolgárok figyelmét, hogy a jelöltséghez szükséges dokumentumok, a Helyi Választási Irodában személyesen kérhetők 2019. augusztus 24-től.

Az ügymenet gördülékenysége céljából kérem szíves telefon-értesítésüket, hogy igényüket mikor kívánják leadni, és az ajánlóíveket átvenni.

Szükséges információkat személyemtől kaphatnak a megszokott kommunikációs csatornákon.
Elérhetőségeim: 06-20/9530-728
jegyzo@varosfold.t-online.hu

Városföld, 2019. augusztus 13.


Szabóné Gyenes Zsuzsa
HVI Vezető, jegyző
 

Minden fontos információ az önkormányzati választásról: ► ITT