Adóügyi dokumentumok

Tájékoztató 2017     

„E” jelű betétlap     

BEVALLÁS
2017. évi helyi iparűzési
adóelőleg-kiegészítésről   

BEVALLÁS GÉPJÁRMŰADÓRÓL      

BEVALLÁS
IDEIGLENES JELLEGGEL
VÉGZETT HELYI IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL  

IGAZOLÁS KÉRŐ ADATLAP

BEVALLÁS A/1
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

BEVALLÁS
TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

NYILATKOZAT 

ÖNELLENŐRZÉSI BEVALLÁS
TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE 

Rendelkezés az önkormányzati
adószámlán lévő túlfizetésről 

BEJELENTKEZÉS,
VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok

és családi gazdaság adóalany tagjainak nyilatkozata  

 

BEVALLÁS        A/Ő
KÖZÖS ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZŐK

ÉS CSALÁDI GAZDASÁG TAGJAINAK RÉSZÉRE